Facebook

Internat

Czym jest Internat?

  Czym jest Internat?

Cele pracy w Internacie są zgodne z ogólnymi założeniami projektu wychowania młodzieży wyznaczonego przez Wrocławską Inspektorię Salezjanów oraz preferowanymi w Europie kierunkami związanymi z kształceniem, wychowaniem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.


Podstawowe założenia pracy pedagogicznej przewidują:

- kształtowanie osobowości młodego człowieka;

- wsparcie w czasie edukacji szkolnej i pozaszkolnej;

- pogłębianie świadomości społecznej, problemów społecznych, umiejętności orientacji politycznej i określania swoich poglądów;

- wyrabianie poczucia solidarności europejskiej;

- kształtowanie postaw proekologicznych;

- tworzenie prawidłowych warunków pro-zdrowotnych;

- wdrażanie do poznawania i tworzenia kultury;

- wychowanie religijne.


Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Internat ze względu na realizowane wobec młodzieży z niepełnosprawnością zadania jest włączony do struktur Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

W Internacie zamieszkuje młodzież z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym z niepełnosprawnością), pobierająca naukę w Branżowej Szkole I stopnia (dawniej: Zasadniczej Szkole Zawodowej) kształcąca się w zawodach: drukarz offsetowy, magazynier logistyk, kucharz, introligator.

Nasi wychowankowie mogą uczestniczyć w rehabilitacji w prowadzonej w naszej Poradni Rehabilitacyjnej, świadczącej usługi w ramach umowy z NFZ i również mieszczącej się na terenie Salezjańskiego Ośrodka.


Głównym celem naszej działalności jest rozwijanie autonomii ucznia z niepełnosprawnością poprzez jego personalizację, socjalizację, a także w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości, wyposażenie go w takie umiejętności, aby:

- mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób;

- zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;

- był zaradny w życiu codziennym odpowiednio do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności;

- mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, przy zachowaniu prawa do swojej indywidualności.


Internat przy XI Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi


W Internacie zamieszkuje młodzież z terenu województwa śląskiego, województw ościennych i całego kraju, pobierająca naukę w XI Liceum Ogólnokształcącym o profilach: profil politechniczny, humanistyczny, przyrodniczy, lingwistyczny.

Mieszkańcami Internatu przy Liceum może być młodzież nieposiadająca orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (lub niepełnosprawności).


Internat przy Technikum nr 14 z oddziałami integracyjnymi


W Internacie zamieszkuje młodzież z terenu województwa śląskiego, województw ościennych i całego kraju, pobierająca naukę w Technikum kształcąca się w zawodach: technik ekonomista i technik cyfrowych procesów graficznych.

Mieszkańcami Internatu przy Technikum może być młodzież nieposiadająca orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (lub niepełnosprawności).Dysponujemy:

 • - 1, 2 i 3 osobowymi pokojami dla wychowanków
 • - Całodobową opieką,
 • - Świetlicą,
 • - Zapleczem sportowym,
 • - Salą telewizyjną,
 • - Urozmaiconymi formami spędzenia wolnego czasu,
 • - Salą internetowo-komputerową,
 • - Trzema smacznymi posiłkami dziennie,
 • - Stołówką,
 • - Możliwością ciągłej rehabilitacji przy naszym Ośrodku,
 • - Infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniamy także doraźną pomoc w nauce z przedmiotów wiodących oraz całodobową opiekę powierzonych nam wychowanków.


Każdy z wychowanków znajdzie tu spokój i ciszę, jaka potrzebna jest do nauki.


W ciągu roku organizujemy konkursy, gry i zabawy towarzyskie z oprawą słowno-muzyczną, w których można spróbować swoich sił.


Jednym słowem: warto tu zamieszkać!


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Osoby zainteresowane przyjęciem do szkoły i zamieszkaniem w internacie więcej informacji mogą znaleźć TUTAJ lub uzyskać telefonicznie kontaktując się z sekretariatem szkolnym (tel. /032/ 39 32 301) od pn do pt w godz. 8.00 - 15.00.