Facebook

Kadra Wychowawcza

Kadra wychowawcza w Internacie

  Kadra wychowawcza w Internacie

Wychowawcy zatrudnieni w Internacie to doświadczeni pedagodzy mający także przygotowaniem do pracy z młodzieżą niepełnosprawną.


Personel pedagogiczny stanowią:

ks. mgr Tomasz Rutkowski sdb (Dyrektor),

p. mgr Karolina Basan,

p. mgr Jarosław Błoński,

kl. Krzysztof Pałucki sdb,

p. mgr Mariola Hajler,

s. mgr Modesta Latowska csfn,

p. mgr Genowefa Skiba,

p. mgr Ewelina Sroka

p. mgr Iwona Swoboda,

p. mgr Magdalena Wicher,Całodobową opiekę wychowawczą oraz troskę o integralny rozwój wychowanków, wychowawcy opierają na regularnej współpracy z:

- rodzicami wychowanków;

- wychowawcami klas i nauczycielami szkół przy naszym Salezjańskim Ośrodku;

- pedagogiem szkolnym;

- psychologiem;

- lekarzem specjalistą rehabilitacji ruchowej naszej Poradni Rehabilitacyjnej;

- terapeutami w zakresie rehabilitacji leczniczej;

- pielęgniarką szkolną.

 

Ważnym dla nas elementem pracy wychowawczej jest czuwanie nad osiągnięciami szkolnymi naszych wychowanków. Wychowawcy prowadzą stałą analizę ocen, kontaktują się z nauczycielami i wychowawcami w szkole i pedagogiem szkolnym.


Wychowawcy zapewniają także powierzonym sobie wychowankom doraźną pomoc w nauce z przedmiotów wiodących.