Facebook

Dla rodziców

Ważne informacje dla rodziców

  Informacje dla Rodziców

W skrócie pragniemy przedstawić zasady funkcjonowania Internatu, w tym rytm dnia, czas nauki, rehabilitacji, odpoczynku i rekreacji. 


Wychowawcy


Wychowawcy zatrudnieni w naszym Internacie, to doświadczeni i kompetentni pedagodzy z przygotowaniem do pracy z młodzieżą niepełnosprawną. Oddając swoje dzieci pod ich opiekę możecie Państwo być pewni, że są one bezpieczne i mają zapewnione warunki do właściwego rozwoju. Wasze dzieci podzielone są na grupy wychowawcze. Każda z nich ma swojego opiekuna-wychowawcę. Ze szczegółowym podziałem grup możecie Państwo zapoznać się na tablicy ogłoszeń. 

Opieka wychowawcza zapewniona jest w naszym internacie przez całą dobę


Pokój znajdujący się przy wejściu do internatu na parterze to pokój wychowawców


Do pokoju wychowawców Wasze dziecko zawsze może się udać, jeśli potrzebuje pomocy, wsparcia, chce porozmawiać z wychowawcą o swoim samopoczuciu, trudnościach, kłopotach lub ma do załatwienia jakąś sprawę. Tutaj także informuje o swoim wyjściu, pobiera i zostawia klucz. Dodatkowo na poszczególnych piętrach od godz. 15.00 do 21.00 pełnią stałą asystencję wychowawcy, przejmując funkcje wychowawcy na parterze. 


Nauka w Internacie


Czas poświęcony odrabianiu lekcji to codzienny czas nauki własnej - studium. Podczas studium Państwa dzieci odrabiają zadania domowe i przygotowują się do zajęć. Wychowawcy czuwają, aby czas ten był właściwie wykorzystany. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki, to w tym momencie nasze podstawowe zadanie. Nasi wychowankowie mają możliwość korzystania z pracowni internetowej i z korepetycji koleżeńskich. Na co dzień korzystają oni także z naszej pomocy, choć informujemy, że nie jesteśmy nauczycielami dydaktycznymi i nauczanie nie jest naszym działaniem docelowym. 


Zdrowie


Młodzież, z orzeczeniem o niepełnosprawności, mieszkająca w Internacie ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych. Dla niektórych odbywają się one w ramach lekcji wychowania fizycznego, inni uczestniczą w zajęciach popołudniowych. Udział w zajęciach rehabilitacyjnych jest warunkiem zamieszkania w Internacie. Każdy wychowanek jest zobowiązany dostarczyć skierowanie na rehabilitację od lekarza prowadzącego. 

Tel. 032 39 32 365 - nasza poradnia NZOZ - rejestracja.


Zapraszamy do współpracy!


Jak już wspominaliśmy każdy wychowanek ma swojego wychowawcę. To on podczas Państwa nieobecności będzie Was zastępował. Dlatego informacje o dziecku, propozycje, uwagi dotyczące zachowań dziecka prosimy przekazywać właśnie jemu. 

Tel. 032 39 32 316 - pokój wychowawców.


Zachęcamy również do stałej współpracy z Dyrektorem ks.Tomaszem Rutkowskim

Tel. 032 39 32 351


Państwo jako Rodzice i Opiekunowie jesteście pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. To Wy cieszycie się ich sukcesami, ale także ponosicie konsekwencje niewłaściwych zachowań swoich dzieci. Wychowawcy w Internacie mają za zadanie, na ile to tylko możliwe, wspierać Państwa w Waszej wychowawczej roli. Jednak nikt z nas nie rości sobie prawa do tego, by zastępować Rodzica lub Opiekuna.


Współpraca ze szkołą


Kolejnym elementem pracy wychowawczej w Internacie jest czuwanie nad osiągnięciami szkolnymi naszych wychowanków. Dlatego prowadzimy na bieżąco  analizę ocen, kontaktujemy się z nauczycielami i wychowawcami w szkole i jesteśmy w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym.


Czas wolny


Proponujemy Państwa dzieciom szeroką gamę kół zainteresowań, które działają w ramach SpOSW. Zajęcia te pro-wadzą wychowawcy Internatu. Mają one charakter terapeutyczny, oraz są uzupełnieniem rehabilitacji ruchowej i społecznej.


Są to koła: kulinarne, teatralne, ceramiczne, muzyczno-gitarowe, taneczne, sportowe, filmowo – montażowe, zajęcia makramy i zajęcia biblioteczne. Wieczorem nasi wychowankowie korzystają z pracowni komputerowej, mają do dyspozycji piłkarzyki, bilard, gry planszowe,  mogą miło spędzić czas na spotkaniach i rozmowach w  kawiarence. 

W środy odbywają się samodzielne wyjazdy do miasta i dotyczą tych osób, które maja zgodę rodziców /opiekunów i wychowawców.


Weekend


W wybrane soboty i niedziele w Internacie pozostają wychowankowie, którzy mają na to uzgodnioną wcześniej zgodę dyrektora internatu. Wspólnie z wychowawcą robią zakupy i przygotowują posiłki oraz twórczo organizują czas wolny.Ważne!

W przypadku nieobecności Państwa dziecka spowodowanej np. chorobą, powinniście Państwo wyplanować je z wyżywienia, w kasie w godzinach rannych pod tel. 032 39 32 307. Tylko wtedy nie nalicza się opłaty za wyżywienie!